Formy współpracy

Rzetelna pomoc przy rozwiązywaniu problemów prawnych

Kancelaria adwokacka zapewnia osobom prywatnym doraźną oraz kompleksową pomoc prawną w wybranym zakresie. Obsługujemy również jednostki gospodarcze jak i osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w pełnym bądź jednorazowym zakresie.

W świadczeniu usług prawnych dostosowujemy się do potrzeb indywidualnej sprawy oraz wymagań klienta. Proponujemy rzetelną i najkorzystniejszą formę współpracy przy rozwiązywaniu problemów prawnych.

Doraźna pomoc prawna

Obejmuje jednorazowe zlecenie obsługi prawnej przez klienta.

 • Udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z różnych dziedzin prawa.

Kompleksowa pomoc prawna

Obejmuje pełną obsługę prawną zleconą przez klienta na podstawie umowy.

 • Kompleksowa obsługa prawna Klientów biznesowych,
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów, a także udział w negocjacjach kontrahentów,
 • zastępstwo procesowe i prawne w  postępowaniach sądowych przed sadami powszechnymi, administracyjnymi,
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych wewnętrznych aktów prawnym,
 • reprezentacja pokrzywdzonego oraz oskarżyciela prywatnego w procesie karnym,
 • windykacja należności pieniężnych.

Specjalizujemy się w wybranych obszarach prawa

Świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie:

 • prawa cywilnego w tym spadkowego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa ochrony konkurencji, prawa bankowego,
 • prawa gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa karnego i wykroczeń.

Ustalanie honorarium

W zależności od charakteru świadczonych usług, Kancelaria umożliwia trzy rodzaje rozliczeń:
miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego (w przypadku obsługi stałej),
wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku realizację konkretnej usługi (zleceń jednorazowych)
wynagrodzenie liczone stawką godzinową (w przypadku usług, dla których trudno ustalić czas realizacji).
W razie konieczności Kancelaria może zapewnić pomoc wykwalifikowanego tłumacza języka angielskiego. Kancelaria pozostaje w stałej współpracy z doradcą prawnym w Irlandii, który umożliwia osobiste spotkanie w zakresie porad prawnych na terenie Dublina i okolic.